• מצלמות אבטחה במעגל סגור
  • מצלמות אבטחה במעגל סגור
  • מצלמות אבטחה במעגל סגור
  • מצלמות אבטחה במעגל סגור
  • מצלמות אבטחה במעגל סגור

מצלמות אבטחה במעגל סגור

כיום בכל חברה, עסק, ומתחם דיור יש מערכת מצלמות שיכולה לתעד את כל הנכנסים ויוצאים מהמתחם, ואת ההתרחשות והפעילות בתוך המבנה. בכל עסק בימנו חולפים מאות אם לא אלפי אנשים מדי יום, מדי שעה, ולעיתים אובד כסף, מסמכים או חפצים חשובים ולא ניתן לפקח על הכל רק מראייה וזיכרון. מצלמה מסוגלת לתעד כל פרט ולהשאיר את הסרט גם ימים רבים אחר כך בשביל לחזור ולבחון דברים שקרו.

אולם, אחת הבעיות שעלו מתחילת השימוש במצלמות היא שלרוב הן היו במעגל פתוח והיו מקושרות למחושב או מצלמות אחרות. אחת הבעיות שנוצרה מהמצב היא שהיה ניתן להשתלט בקלות על מערכת הצילום מבחוץ, וכך במידה ורצו לבצע שוד או גניבה במקום, היה קל לנתק את המערכת המצלמת וכל התיעוד שהאבטחה התבססה עליו, ירד לטמיון. מצלמות במעגל סגור מאפשרות את האבטחה הנוספת הזו למערכת, שכניסה למערכת הצילום לא תתאפשר מבחוץ, אלא אך ורק על ידי מחשבים פנימיים שמקושרים למערכת המצלמת.

כמו כן, העיקרון של צילום בתדר פתוח הוא שהצילום משודר לכל הגורמים הקולטים, כלומר כל טלוויזיה הייתה יכולה לקלוט את התשדורת. לעומת זאת, במעגל סגור המערכת משדרת אך ורק לשאר המצגים והמחשבים שמקושרים בה.

לרוב כאשר חושבים על מצלמות אלו יחשבו על המצלמות המשמשות לצרכים משפטיים או משטרתיים, אך למעשה מצלמות במעגל סגור משמשות אף בתחומי החיים הפשוטים ביותר, כמו המצלמה ברכב שנדלקת בעת נסיעה ברברס, כדי להראות את השטח שנסתר מעיני הנהג בנסיעה אחורית.